Přihlásit se +420 739 218 856 Kamery Drift a jejich příslušenství pro Vaše extrémní zážitky.

Obchodní podmínky

JAK NAKUPOVAT

Náš obchod je vytvořen tak, aby pro Vás byla objednávka co nejjednodušší.

1. Nejprve je samozřejmě nutné nalézt zboží, o které máte zájem. K tomuto cíli lze dospět dvěma způsoby. Prvním způsobem je procházení menu PRODUKTY, které naleznete v levé části horního menu. Postupným klikáním se dostanete až k požadovanému výrobku. Druhým způsobem jak hledat a najít zboží je použití vyhledávače. Stačí zadat název výrobku o který máte zájem.

2. Pokud chcete vložit zboží do nákupního košíku, klikněte na ikonu znázorňující košík anebo na tlačítko "Koupit". Pokud u produktu není vyžadován výběr dalších vlastností produktu, objeví se Vám vybrané zboží v košíku, v pravo nahoře.

3. Pokud jste vybrali veškeré požadované zboží a přesunuli jste ho do nákupního košíku, klikněte na odkaz "NÁKUPNÍ KOŠÍK" "KOŠÍK" v pravém horním rohu. Objeví se přehled Vámi vybraného zboží. Zde je možné upravovat množství objednaného zboží nebo některé položky úplně vyřadit. Změnu provedete zcela jednoduchým ručním vyplněním okénka ve sloupci "JEDN". Popřípadě můžete kliknout na červený křížek "Smazat".

4. Vyberte dopravu a způsob platby.

5. Dále vyplňte formulář, ve kterém si zadáte doručovací, popřídadě fakturační adresu pokud je odlišná od dodací adresu a také způsob doručení, platby. Tyto údaje pečlivě zkontrolujte. Pokud chcete uskutečnit objednávku, musíte souhlasit s pravidly našeho obchodu zaškrtnutím políčka "Souhlasím s obchodními podmínkami", následně klikněte na tlačítko "Odeslat objednávku". Tím je objednávka dokončena a zboží závazně objednáno.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) pro www.xtsport.cz , www.gokamery.cz , www.drifthd.cz, www.polarpro.cz, www.ticketothemoon.cz, www.drifthd.cz .

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost www.xtsport.cz, www.gokamery.cz, www.drifthd.cz, www.polarpro.cz, www.ticketothemoon.cz, www.drifthd.cz  - Jaroslav Rada, Rýnovická 22, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO: 76000966, DIČ: CZ8111072519 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem. Přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a kontaktni udaje pro informání o dodání zásilky).

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,

III. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Příjem objednávek pro expedici tentýž pracovní den: aktuální info najdete v detailu produktu pokud klikněte na "Kdy zboží dostanu?"

Osobní odběr - dle provozní doby showroomu

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

    - prostřednictvím elektronického obchodu na www.xtsport.cz, www.gokamery.cz, www.drifthd.cz, www.polarpro.cz, www.ticketothemoon.cz, www.drifthd.cz (dále jen „e-shop“)

    - elektronickou poštou na adresu: info@xtsport.cz / info@gokamery.cz / info@polarpro.cz / info@ticketothemoon.cz / info@drifthd.cz

    - telefonicky (v nejnutnejších případech)

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu § 1829 odst. 1 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Po písemném či elektronickém (emailem) odstoupení od smlouvy, běží čtrnáctidenní lhůta, během které musí zákazník odeslat zboží zpět. Kupující musí ve stanové době vrátit zakoupené produkty, prodávají pak zašle peníze zpět zákazníkovi do 14 dní, pokud bude mít jistotu o tom ze se mu zbozi vrátí zpět.

Prodávající si vyhrazuje právo vrácenou cenu ponížit o částku, kterou zboží ztratilo používáním nad rámec bežného prohlednutí a vyzkoušení.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně nepoškozeného originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud bude mít jistotu o tom ze se mu zbozi vrátí zpět.

Poštovné při vrácení produktu platí kupující.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba předem bankovním převodem
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 • na dobírku při doručení zboží - platba kartou (POUZE PPL)
 • hotově při osobním převzetí

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít kupující, nebo jeho zástupce. K převzetí je nutné znát číslo objednávky a na jaké jméno byla objednána.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží zasíláme kupujícímu Českou poštou s.p. a PPL. Podmínkou odeslání ještě v den objednání je objednávka přijatá do termínu který najdete aktualní v detailu produktu pokud kliknete na Kdy zboží dostanu?. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Ojediněle možnost změny. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do dvou pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Zásilky PPL odesíláme jako firemní balík. Číslo zásilky odesílá náš systém po předání zásilek dopravci. Dle čísla zásilky můžete balík sledovat přes web ppl.cz, nebo pro dohodu s řidičem kontaktovat zákaznický servis 840 775 775

Ceny dopravy:

Aktuální ceny a info naleznete v sekci DOPRAVA - ZDE

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@xtsport.cz / info@gokamery.cz, , info@polarpro.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Zasílání přepravní službou - SK:

Zboží zasíláme kupujícímu přes společnost PPL, která zásilku předává společnosti DHL, která zásilku doručí. Podmínkou odeslání ještě v den objednání je objednávka přijatá do termínu který najdete aktualní v detailu produktu pokud kliknete na Kdy zboží dostanu?.  Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zásilky PPL odesíláme jako firemní balík. Číslo zásilky odesílá náš systém po předání zásilek dopravci. Dle čísla zásilky můžete balík sledovat přes web ppl.cz, nebo pro dohodu s řidičem kontaktovat zákaznický servis 840 775 775

Ceny dopravy:

Aktuální ceny a info naleznete v sekci DOPRAVA - ZDE

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@xtsport.cz / info@gokamery.cz, , info@polarpro.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

X. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2018 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží kromě baterií (záruka pouze 6 měsíců) se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 • Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).Výrobek byl poškozen působením živlů.
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.


Postup při reklamaci:

 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši doručovací adresu, nebo dle informací uvedených v emailu reagujicím na Vaše info o reklamaci.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
 • Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

 

up ikona

©2022 Copyright DriftHD.cz
t.: +420 739 218 856, m.: info@drifthd.cz
Nastavení cookies

Vyrobilo: Cliquo | B interactive